S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

KONTAKTY

Antik Haštalská
Haštalská 791/9
110 00, Praha 1
tel: +420 773 503 502
napište nám
hastalska@antik-diamond.com

NOVINKY

arr3Aktuální otevírací dobaAktuální otevírací doba: Po - Pá: 9.30 - 18.00 (návštěva obchodu o víkendu je možna dle předchozí...

ZBOŽÍ V AKCI

původní cena 4 900 Kč (199 EUR)
naše cena 3 900 Kč (158 EUR)
skladem
původní cena 79 000 Kč (3 206 EUR)
naše cena 69 000 Kč (2 800 EUR)
skladem
původní cena 1 100 Kč (45 EUR)
naše cena 890 Kč (36 EUR)
skladem

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost DREAM WORK s.r.o., se sídlem Haštalská 791/9, 11000, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170381 (dále jen prodávající).

2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující realizací objednávky současně potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb. - dále jen OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.) v platném znění.

 II. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.antik-diamond.com. Kupující si vybere zboží, způsob dodání, platbu (například bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 239183419/ 0300, vedený u Československá obchodní banka, a.s.) a vyplní veškeré údaje potřebné pro realizaci objednávky (údaje jsou označeny prodávajícím jako povinné). Objednání je ukončeno vystavením objednávky a potvrzením objednávky ze strany kupujícího. Kupující potvrzením objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2. Vzhledem ke specifické nabídce zboží prodávajícím a množstevnímu omezení (většina zboží je v nabídce pouze v počtu 1 ks), prodávající kupujícímu doporučuje, aby před realizací objednávky telefonicky ověřil dostupnost zboží.

3. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce (dále jen kupní smlouva) mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu. Potvrzení obsahuje souhrn objednaného zboží, celkovou cenu, způsob dopravy (převzetí zboží) a formu platby (výzvu k zaplacení zboží). Zároveň informaci, že se jedná o použité zboží se zárukou 12 ti měsíců. Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje, že souhlasí s tímto způsobem uzavření kupní smlouvy.

4. Pokud kupující zboží objednává jako podnikatelský subjekt s platným českým IČ, nese plnou zodpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů. Ty musí korespondovat s údaji zapsanými v živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. Pokud kupující nesplní svůj závazek zaplatit a odebrat závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek takového kupujícího pozastavit, případně odmítnout. Prodávající má právo při nesplnění závazku zaplacení a odebrání závazně objednaného zboží účtovat kupujícímu náklady spojené s odesláním zásilky (balné a poštovné).

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v níže uvedených případech:

A. Došlo-li k systémové poruše počítačové sítě, softwarové chybě nebo selhání lidského faktoru

B. Při stanovení ceny, která zjevně neodpovídá obvyklé ceně na trhu

C. Jedná-li se o zákazníka, který už v minulosti porušil obchodní podmínky nebo nesplnil své smluvní závazky

D. Je-li objednávka vystavena na evidentně podezřelou nebo smyšlenou (neexistující) doručovací adresu

E. Pokud bylo objednané zboží prodáno ve stejný okamžik v kamenném obchodě

Ve všech výše uvedených případech bude zákazník kontaktován (telefonicky nebo emailem).

IV. Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy - zakoupení zboží prostřednictvím komunikace na dálku (§ 1829 OZ)

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s ustanovením § 1829 OZ i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené (v původním stavu), bez zjevných vad způsobených užíváním nebo výměnou částí zboží a v původním obalu. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

• zasláním na adresu prodávajícího

• osobním doručením do kamenného obchodu (viz záložka Kontakt v internetovém obchodě)

3. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení vráceného zboží. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

4. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

5. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

6. Navrácení zboží prodávajícímu NELZE provést dobírkou. Takto vrácené zboží NEBUDE prodávajícím převzato.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy

 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 v případě vady odstranitelné:

 a)      právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

 b)      právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

 c)      v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 v případě vady neodstranitelné:

 a)      právo na výměnu vadného zboží

 b)      odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn., že zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 a)      právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to v jeho provozovně.

 Reklamace se nevztahují na případy:

 a)      vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

 b)      prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

 c)      na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

 d)      použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

 e)      po uplynutí záruční lhůty

 f)       vady způsobené zásahem vyšší moci (vlivem živelných katastrof)

Je nutné přihlížet k tomu, že prodávané zboží je již použité nebo starožitné a vykazuje známky opotřebení, na které se nevztahuje reklamační řád. Snažíme se na všechny případné vady předem upozornit, a tudíž je kupující předem se stavem prodávané věci srozuměn a na tyto vady se reklamace nevztahuje.

VI. Záruka a servis

Záruka na použité zboží je 12 měsíců (dle § 2168, občanský zákoník č. 89/2012 Sb.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věci použité neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (viz reklamační řád). Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (daňový doklad, faktura). Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis (vyjma např. čištění šperků, úprava velikosti prstenů nebo jiné dohodnuté služby).

Doložka o prodeji drahých kovů

V případě prodeje drahých kovů (zlato, stříbro, platina atd.) a v souladu s ustanovením § 1837, písm. b) Občanského zákoníku je vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy).

VII. Zásady zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

 1. Úvodní ustanovení

 Společnost DREAM WORK s.r.o. (provozovatel internetového obchodu Antik Maiselova) považuje ochranu soukromí i ochranu dat za velice důležitou. Na základě této skutečnosti Vám předkládáme informace, jak naše společnost zpracovává a chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

 Správcem osobních údajů je DREAM WORK s.r.o., Haštalská 791/9, Praha 1, 11000, IČ: 24740217, DIČ: CZ24740217, zapsáná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170381.

 2. Důvody a doba zpracování osobních údajů

 Společnost DREAM WORK s.r.o. zpracovává osobní údaje jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy (plnění zákonné (právní) povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, smluv a faktur). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi společností DREAM WORK s.r.o. a zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu, resp. po zákonem stanovenou dobu. Zpracování osobních údajů je nutné k uzavření a/nebo plnění smlouvy a nevyžaduje souhlas zákazníka. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění smlouvy. Společnost DREAM WORK s.r.o. nezpracovává osobní údaje pro přímý marketing (Facebook, email marketing, zasílání newsletterů atp.). Společnost DREAM WORK s.r.o. není zpracovatelem žádných osobních údajů pro třetí strany.

 3. Poskytování osobních údajů třetím stranám

 Společnost DREAM WORK s.r.o. nepředává ani nezpřístupňuje osobní údaje třetím stranám vyjma služeb, které není schopna společnost DREAM WORK s.r.o. zajistit vlastními silami. Jedná se především o poskytovatele služeb, kteří se na tyto služby specializují a jsou v souladu s GDPR (Česká pošta, s.p., Uloženka s.r.o. a FedEx).

 4. Informace o zabezpečení

 Společnost DREAM WORK s.r.o. klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Data jsou uchovávána ve společnosti DREAM WORK s.r.o. na území Evropské unie.

 5. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 •             Právo na informace (přístup k osobním údajům), které je již plněno zveřejněním výše uvedených informací (zásadami) o zpracování osobních údajů. Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné a budete žádat jejich doplnění či změnu, případně budete chtít zaslat informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailu: maiselova@antik-diamond.com

•             Právo na přenositelnost či vymazání osobních údajů – Vaše osobní údaje můžete přenést k jinému správci, případně požádat o jejich úplné vymazání (vyjma zákonných povinností, kdy není možné data vymazat nebo skartovat (např. vystavené daňové doklady – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)

 •             Právo na omezení zpracování osobních údajů – např. pokud se budete domnívat, že zpracováváme Vaše nepřesné či neaktuální údaje.

V případě vašich pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

IX. Zasílání obchodních sdělení

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X. Ostatní ujednání

1. Jakékoliv kopírovaní včetně obrázků a fotografií bez písemného souhlasu autora není dovoleno.

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ve vztahu k (zahraničnímu) spotřebiteli nemusí být tato volba práva vždy platná. Tuto otázku je nutné posuzovat vždy v konkrétním případě zvlášť.

YzNhNjY1Y